Hvem er offisiell eier av huset?

Publisert: 27.08.2019

Jeg står ovenfor et mulig samlivsbrudd og trenger i den forbindelse å finne ut av mine rettigheter. Vi bor i mitt barndomshjem. Jeg står på skjøtet og i grunnboken. Begge står på lånet. Hvem eier da offisielt huset? Hvis det skulle vise seg at vi eier halvparten hver, kan det sies at jeg ved kjøp la inn min morsarv på 750 000. Kjøpesum var 4 mill. Siden summen ble skutt inn ved kjøp, eier jeg da en større andel enn han, eller vil jeg bare kunne ta ut en evt verdistigning av disse?

Svar:

Du sier ikke noe om dere er gift eller ikke. Forutsatt at dere er samboere har dere full avtalefrihet og det er det reelle eierforholdet som er avgjørende. Hva dere avtalte da huset ble kjøpt er avgjørende. Dersom det kan dokumentere at den ene har betalt mer enn den andre, og dette kan dokumenteres vil dette tale for en høyere eierandel, dersom ikke noe annet er avtalt.

Dersom dere er gift, er alt felleseie meld mindre det er inngått ektepakt. Dersom arv er brukt til å betale deler av huset, kan dette kreves skjevdelt.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: