Hva synes på en politiattest?

Publisert: 12.02.2020
Emneord:

Skal søke jobb på båt, her trenger de politiattest. Når jeg var 14 måtte jeg ha ruskontrakt i et år, kommer dette frem på politiattesten?

Svar:

Hva som skal komme frem på en politiattest, følger av en egen lov, Politiregisterloven. Avhengig av formålet med politiattesten, er det ulike forhold som skal opplyses. Det er ulik "varighet" på det kriminelle forhold en måtte være straffet for. I tillegg er det begrensinger, slik at ikke alle kriminelle forhold skal opplyses. I utgangspunktet er det kun dommer og bøter det skal opplyses om på ordinær politiattest, men andre reaksjonsformer skal det opplyses om på utvidet eller uttømmende politiattest. Du bør derfor kontakte politiet og forespørre deg om hva som kommer frem på politiattesten, eller evt. vente og se hva som kommer på den eller ikke. Jeg vil dog anta at det er snakke om en ordinær politiattest, og ingen spesielle krav. Men, det avhenger av hva som etterspørres fra din potensielle arbeidsgiver og hva du har samtykket i.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: