Hva skjer med boliglån når ektefellen dør?

Publisert: 14.05.2018

Mitt spørsmål er: Hvis en av ektefellene død og vi har boliglån, hva skal det komme å skje med boligen?

Svar:

Dette vil delvis avhenge av hvilket regelsett som kommer til anvendelse ved arveoppgjøret. Ofte vil det nemlig foreligge en rett for gjenlevende ektefelle til å overta boet som såkalt uskiftet bo. Dersom boet blir overtatt i uskifte, er det vanlig å gjennomføre et debitorskifte for låneforpliktelsene på boligen. Hvis vilkårene for uskiftet bo derimot ikke skulle være oppfylte, skal det gjennomføres et såkalt sammensatt skifte med avdødes arvinger. I slike tilfeller må en eller flere av arvingene overfor retten avgi erklæring om å påta seg ansvaret for de forpliktelser som påhvilte avdøde. Dette følger av bestemmelsen i skifteloven § 78 (1), og vil også omfatte avdødes andel av boliggjelden.

Som gjenlevende ektefelle vil du uansett ha fortrinnsrett til å overta boligen som et ledd i skifteoppgjøret. Dette følger av bestemmelsen i skifteloven § 63 (2) 1. pkt.

Del denne artikkelen: