Hva skal med i beregningsgrunnlaget til barnebidrag?

Publisert: 07.06.2017

Underholdsbidrag til barn: Bidragsmottaker og bidragspliktig har tilsvarende lik lønn. Bidragsmottaker eier et hus med en utleieleilighet på mindre enn halvparten av husets areal og mottar en månedlig leieinntekt på 8500,- skattefritt. D.v.s. skattefritt 102 000,- pr. år (ikke bruttoinntekt).

Skal dette være med i beregningsgrunnlaget? NAV sier at de tar utgangspunkt i bruttoinntekten til bidragsmottaker.

Svar:

Ja, i utgangspunktet skal det inn i bergningsgrunnlaget. Fortsatt at det er felleseie.

Med vennlig hilsen, advokat Anne Hazeland Tingstad

Del denne artikkelen: