Hva inneholder en rettsprotokoll?

Publisert: 13.05.2019

Hva inneholder en rettsprotokoll? Hva har en rett på av dokumenter fra en sak i Fylkesnemnda som en selv er part i? Har en rett på referat fra rettsaken eller notater dommerne har skrevet?

Svar:

Som part i en sak for Fylkesnemnda har du rett på innsyn i sakens dokumenter. Dette følger direkte av barnevernloven

"§ 7-4.Dokumentinnsyn
Partene har rett til innsyn i begjæring om tiltak med vedlagte dokumenter, fylkesnemndsvedtak og andre dokumenter i saken for fylkesnemnda, og kan forlange kopi av dem."

Fylkesnemndslederes egne arbeidsnotater omfattes ikke av innsynsretten. Det føres ingen "rettsprotokoll" i Fylkesnemnda.

Del denne artikkelen: