Hva følger egentlig med leiligheten?

Publisert: 11.01.2019

Vi kjøpte en leilighet hvor vi på visning spurte spesifikt om en fastmontert bokhylle i stuen fulgte med. Megleren svarte ja, det gjør den, men at TV-benk og skap i gangen ikke fulgte med. TV-benk, skap i gang, og noen lamper var ført opp i prospektet som gjenstander som ikke fulgte med boligen. Det sto ingenting der om den fastmonterte bokhyllen. Ved overtakelse hevdet både selger og megler at bokhyllen ikke fulgte med. Megler påstår han aldri har sagt at bokhyllen fulgte med. Hva gjelder her?

Svar:

Denne problemstillingen reguleres først og fremst av bestemmelsen i avhendingsloven § 3-5. Etter denne bestemmelsen fremgår det nemlig at faste anlegg og installasjoner for oppvarming, faste elektriske installasjoner, faste antenner, faste golvtepper, dobbeltvinduer, innebygde kjøkkenmaskiner og andre innebygde ting skal følge med eiendommen.

Hva selgere har lov til å fjerne eller ikke, vil derfor bero på en tolkning opp mot denne bestemmelsen og hvorvidt den fastmonterte bokhyllen kan klassifiseres som en innbygd ting i relasjon til § 3-5. Det faktum at det er eksplisitt angitt i prospektet at flere andre gjenstander ikke fulgte med boligen, vil nok være et moment som taler for at bokhyllen er inkludert. Det samme vil naturligvis eiendomsmeglers tilbakemelding være selv om det er oppstått en tvist om hva som faktisk har blitt uttalt. Det avgjørende vil nok likevel være om bokhyllen kan anses som en innebygd ting eller ikke.

Del denne artikkelen: