Hva er forskjellen på særeie og skjevdelingsmidler

Publisert: 24.06.2019

Hva er forskjellen på særeie og skjevdelingsmidler?

Svar:

Særeie er bestemmelse enten i ektepakt mellom ektefeller eller fra giver arvelater. Særeie betyr at verdien som sådan holdes helt utenfor skifteoppgjør ( både arv og ved skilsmisse). Skjevdeling er verdier som man enten har arvet, fått i gave fra andre enn ektefellen, eller som man hadde med seg inn i ekteskapet. Ved skjevdeling er det kun nettoverdien sett hen til annen formue og gjeld som kan kreves skjevfordelt, forutsatt at den er i behold. Dette må også kreves, og det er kun verdien - ikke selve gjenstanden - som kan skjevdeles. Skjevdeling kan bortfalle f. eks. ved uskiftet bo. Da mister arvingene rett til å kreve skjevdeling ved det senere skiftet. Man kan heller ikke sitte i uskiftet bo med særeie, med mindre dette er avtalt. Særeie er således en sterkere beskyttelse av verdiene.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: