Hva bør være med i samboerkontrakt?

Publisert: 16.11.2018

Jeg eier et større hus og flere tomter der jeg bor. Jeg har fått kjæresten til å flytte inn og vi deler på felles utgifter som strøm, Internett og kommunale avgifter. Hva bør jeg få henne til å skrive under på så jeg ikke må gi fra meg hus og eiendeler? Vi tenker på å få barn og bli gift i fremtiden.

Svar:

Nå mens dere er samboere bør du utarbeide en samboerkontrakt mellom deg og kjæresten din. En slik samboerkontrakt bør minimum inneholde en fortegnelse over hva hver av dere har bragt inn i samboerskapet, ansvar for betaling av løpende kostnader underveis i samboerskapet og hvordan fordelingen skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd. Mange samboere supplerer også en samboerkontrakt med et testament slik at partene også har full forutberegnelighet dersom en av partene skulle gå bort.

Dersom dere senere skulle bli gift, vil en slik samboerkontrakt normalt sett ikke lengre være gjeldende. Det vil da være ekteskapslovens regler som vil regulere rettsforholdet mellom dere. I den anledning og med forbehold om at du fortsatt vil ønske å beholde alle eiendeler ved et eventuelt brudd, så bør det utarbeides en ektepakt hvor det fremgår at dine eiendeler skal holdes utenfor et senere økonomisk oppgjør (særeie). Det er også fullt mulig å inngå ektepakt med særeie i live og felleseie ved død som mange gjør i slike tilfeller.

Del denne artikkelen: