Husleiekrav til ekssamboer

Publisert: 30.04.2020

Etter brudd med samboer har jeg flyttet ut av felleseid (50/50) bolig. Som jeg har skjønt kan jeg sende han husleiekrav siden han fortsatt benytter boligen og ikke vil flytte ut? Hvordan gjøres dette? - ligger for salg men markedet er tregt pga korona og jeg frykter derfor at dette vil ta tid. Boligen har to leiligheter hvor av den minste er leid ut på kortidsbasis. Denne inntekten går til felles konto for lån og utlegg til felles bolig. Må jeg være med å dekke halvparten av utgifter?

Svar:

Den som flytter ut, kan kreve husleie av den som blir boende i en felles bolig. Loven gir anledning til å kreve markedsleie. Husleien løper i utgangspunktet fra det tidspunkt den som har flyttet ut stiller krav om betaling av leie. Husleiekrav har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at hvis du lar det gå en stund før du sender et krav om husleie, har du tapt retten til husleie for perioden fra samlivsbruddet frem til kravet er fremsatt. I og med at dere eier en bolig sammen, kan du kun kreve husleie tilsvarende din egen eierandel.

Rådet er å lage en avtale om fordeling av utgifter for perioden frem til det økonomiske oppgjøret er gjennomført. En ryddig avtale kan både dempe konflikter og beskytte dere mot problemer i forhold til kreditorer.
Avtalen bør inneholde fordeling av utgifter til nedbetaling av felles lån, renter, kommunale avgifter, forsikring, strøm og andre løpende utgifter i tilknytning til det dere eier sammen.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: