Huseier krever fri tilgang til bolig for visninger

Publisert: 11.02.2020

Jeg har sagt opp leieforholdet og har så langt i oppsigelsestiden (ca. 1 igjen av 3 mnd) forsøkt å imøtekomme huseiers ønsker om visninger, både i tilknytning til ny utleie og til salg/megler (da boligen nå er lagt ut for salg). Jeg opplever store utfordringer i kommunikasjon og relasjon til huseier. Huseier krever nå at jeg forlater boligen under visningene til potensielle leietakere. Kan hun kreve dette?

Svar:

Nei, det er kun tillatt å ha adgang til husrommet etter avtale med deg. Utleier har ellers ingen rett til adgang uten avtale, utover for å evt. forhindre skade eller lignende. Dette følger av husleieloven § 5-6.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: