Hus som særeie

Publisert: 24.09.2019
Emneord: ,

Min mann og jeg har et barn. Vi kjøpte hus hvor jeg la inn egenkapital og jeg står derfor som eier av huset. Vi betaler begge på lånet. Huset ble kjøpt før vi ble gift. Min mann har ett særkullsbarn. Mitt spørsmål er: 1. Er huset mitt særeiet da jeg/vi kjøpte før vi ble gift? 2. Kan særkullsbarn kreve verdi økning av huset, evnt farens egeninnsats i huset om min mann dør ? 2. Sitter jeg trygt i huset som står på meg i forhold til min manns særkullsbarn?

Svar:

Huset er ikke ditt særeie, med mindre dere har bestemt det i en ektepakt. Om du hadde egenkapital fra midler du eide før dere giftet dere, kan du kreve denne delen skjevdelt.

Særkullsbarn kan mest sannsynlig kreve verdiøkning av huset, og eventuelt også vederlag for farens innsats, om det har medført verdiøkning.
Så lenge dette ikke er ditt særeie, vil halvparten av verdien anses å tilhøre din mann, med eventuelt fradrag/tillegg av skjevdelingsmidler og vederlag. Du har som ektefelle rett til å overta huset, men da til markedsverdi, og må kjøpe ut hans arvinger hva gjelder halvparten av verdien etter eventuelt fradrag for skjevdeling. Du har også rett til ektefellearv for 1/4 av hans andel. Det kan være lurt å regulere dette i en ektepakt som ditt særeie. Om du dør først, vil din mann ha rett til 1/4 av verdien i ektefellearv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: