Hus brant før ekspropriasjon

Publisert: 03.02.2018

Statens vegvesen skulle kjøpe opp både hus og eiendom (ekspropriasjon), men dessverre brant boligen før en avtale om erstatning var underskrevet. Siden det er byggeforbud kan ikke forsikringsselskapet bygge et nytt hus på eiendommen. Hva slags rettigheter har man her? Kan man kreve å få dekket advokat fra enten forsikringsselskapet eller vegvesenet for å finne en løsning/komme til enighet om erstatning og/eller kreve at forsikringen må snakke med vegvesenet for å finne eiendom som de kan bygge?

Svar:

Dette vil til en viss en grad bero på vilkårene i forsikringsavtalen som du har. Normalt sett vil man imidlertid ikke ha rett til at forsikringsselskapet dekker utgifter til juridisk bistand i et tilfelle som dette. Ettersom det likevel foreligger byggeforbud på eiendommen, antar jeg at forsikringsoppgjøret vil kunne finne sted gjennom en økonomisk utbetaling. Deretter vil det sannsynligvis være opp til deg å bli enig om vilkårene for grunnavgivelse til Statens vegvesen.

Del denne artikkelen: