Hjelp til gjeldsordning

Publisert: 19.06.2019

Hvilke muligheter for hjelp vedrørende gjeldsordning har dere? Er midt oppi søknad om gjeldsordning, men vet enda ikke utfallet. Skal i møte med namsmann uken her. Hva hvis man får avslag? Kan en gå andre veier for å oppnå ordningen? (Tvungen).

Svar:

Dersom du ikke, med hjelp av namsmannen, oppnår en avtale om frivillig gjeldsordning med de du skylder penger, kan du prøve å oppnå en gjeldsordning ved at domstolen der du bor vedtar en såkalt tvungen gjeldsordning. Dersom domstolen mener at vilkårene for gjeldsordning er til stede i ditt tilfelle, har domstolen mulighet til å få de du skylder penger med på en avtale, enten de vil eller ikke.

Du kan lese mer om tvungen gjeldsordning her: https://www.domstol.no/no/gjeld-og-konkurs/gjeldssaker/tvungen-gjeldsordning/

Del denne artikkelen: