Hjelp til å kreve inn barnebidrag

Publisert: 04.09.2019

Min tidligere samboer og jeg har en privat avtale om barnebidrag. Denne avtalen blir ikke fulgt opp, og barnebidraget blir ikke betalt i sin helhet, eller den blir ikke betalt i det hele tatt. Hva gjør jeg? Vet at jeg kan få NAV til å beregne bidrag og kreve inn, men er det noen annen måte å gå frem? Å gå gjennom NAV koster rundt en tusenlapp, men hvorfor skal jeg betale for at den andre parten bryter en skriftlig kontrakt?

Svar:

Den rimeligste og mest hensiktsmessige løsning for deg vil være å fremme kravet ovenfor NAV. Bakgrunnen for at man krever et beløp for dette er at man ønsker at flest mulig skal håndtere dette selv og at det er ressurskrevende å fastsette bidraget.

Systemet er innordnet slik at begge skal betale gebyret, da det antas å være i begges interesse at NAV håndterer denne jobben. Det er god grunn til å stille spørsmål om dette er rimelig ut fra din situasjon, men slik er i hvert fall gjeldende regelverk.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: