Hjelp til å dekke advokatutgifter fra samværssak

Publisert: 07.11.2019

Far har gått i rettssak for foreldreansvar og samvær. Samvær er noe jeg alltid prøvd å få til med avtale privat og på familievernkontoret, men far har nektet å diskutere, fordi han ønsker ansvar først. Når det er avklart i retten i at han får samvær. Har jeg muligheter for å få dekket mine utgifter i denne prosessen? Føler meg veldig forvirret. Han har fri rettshjelp og det har ikke jeg. Har tatt opp ekstreme lån på en prosess som jeg prøvd å få til i flere år.

Svar:

Dersom rettens avgjørelse i det alt vesentlige er i tråd med din påstand eller far har satt i gang en unødvendig prosess har du muligheten til å bli tilkjent sakskostnader. Det er allikevel slik at dette blir gjort relativt sjeldent i foreldretvister. Dette har sammenheng med at retten ofte vurderer det som viktig for begge parter at man fikk en avklaring i retten. Svaret på spørsmålet ditt er således at dette er mulig, men slik at det relativt sjelden blir gjort.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: