Hjelp med barnevern og straffesak

Publisert: 27.08.2019

Jeg er invalid og min mann jobber i Nordsjøen. Har selv søkt hjelp hos helsestasjonen for min sønn(problematisk adferd) og januar 2018 fikk han henvisning fra legen til BUP. I april fikk barnvernet en bekymringmelding fra BUP der sønnen min uttalte seg feilaktig, og sak ble opprettet. Barnevernet sendte også en melding til politiet, og der ble det opprettet straffesak mot mor, seksuell misbruk og misbruk. Kontaktlæreren uttalte seg feilaktig til politiet og barnvernet. Er det noe jeg kan gjøre?

Svar:

Dersom det er fattet vedtak hos barnevernet / opprettet etterforskningssak hos politiet vil du har krav på advokat som dekkes av det offentlige til å bistå deg. En advokat vil kunne hjelpe deg med å gjennomgå saksdokumentene, vurdere om dere skal inngi merknader til uttalelser/avhør, komme med forslag til vitner, etc. Jeg vil råde deg til å kontakte en advokat så raskt som mulig, slik at du har noen som kan ivareta din/din sønns rettssikkerhet.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: