Heving av husleieavtale der radongass er oppdaget

Publisert: 18.09.2017

Jeg har inngått en leiekontrakt med ett års binding og to måneders oppsigelsestid, samt mulighet for utleier til å øke husleie i forhold til brukt strøm. Det er en kjellerleilighet. Det har vist seg at leiligheten har store verdier av radongass, noe utleier hevder han ikke har visst om. Jeg vil nå ikke bo her så lenge, særlig av hensyn til barns helse. Dette gjelder uansett om utleieren sørger for tiltak i framtiden. Kan jeg bryte kontrakten? Og hva om utleier stiller seg negativt til dette?

Svar:

Etter husleieloven kan leietaker heve husleieavtalen dersom det foreligger en vesentlig mangel ved utleieobjektet. Hva som anses som en vesentlig mangel vil bero på de konkrete omstendighetene i saken. Det er imidlertid viktig å understreke at det er en objektiv vurdering som skal legges til grunn. Leietakers subjektive forutsetninger vil bare kunne tas i betraktning dersom dette fremkommer i leieavtalen eller fremgår av omstendighetene for øvrig. Ditt ønske om å unngå bosted hvor det kan være radongass vil følgelig være en slik subjektiv eller personlig forutsetning.

Husleieloven inneholder for øvrig ingen konkrete regler hva gjelder gjennomføringen av hevingen. I praksis skjer dette ofte ved at leietaker utarbeider en såkalt skriftlig hevingserklæring hvor grunnlaget og virkningen av hevingen blir redegjort for. Dersom utleier aksepterer hevingserklæringen, vil partenes gjensidige rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen opphøre ved hevingstidspunktet. I motsatt tilfelle og dersom utleier bestrider at vilkårene for heving er tilstede, må du vurdere rettslig forfølgning av hevingskravet.

Jeg kan også legge til at leieavtalen dere har inngått i dette tilfellet sannsynligvis ikke er i overensstemmelse med husleielovens bestemmelser. Tidsbestemte leieavtaler vil nemlig opphøre uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Dette følger av bestemmelsen i husleieloven § 9-2 (1). Dersom utleier skulle bestride en eventuell hevingserklæring, så vil det følgelig være en mulighet for deg å flytte ut når bindingstiden på ett år er utløpt.

Del denne artikkelen: