Heve boligkjøp ved mangler

Publisert: 27.11.2015

Vi har vært i budrunde om et hus, og har fått tilslaget. Huset ligger i et eldre boligområde i bysentrum, der det er strenge krav til byggesakssøknader. Vi har ennå ikke hatt overtakelsesmøte eller signert noen papirer vedørende huset. Vi kontakter byggesaksavdelingen i kommunen, og oppdager da at det ikke er søkt om en utvendig bod, samt en terrasse. Begge deler er i bakgården til huset. Vi er nå blitt usikre på hva vi skal gjøre videre. Har vi muligheter for å heve kjøpet?

Svar:

For det tilfelle at boden og terassen er ulovlig oppført kan man også risikere å få pålegg om riving av disse. Dette vil jeg utvilsomt anse for å utgjøre mangler ved handelen. Jeg ville kontaktet megler om dette umiddelbart og be om at megler med selger avklarer lovligheten ved boligen.

For det tilfelle at det foreligger ulovlige byggverk må dere påberope at dette er et kontraktsbrudd som kan medføre krav om prisavslag/erstatning og kanskje heving. Jeg vil anbefale at man i dette tilfelle tar forbehold om dette ved allerede kontraktskrivingen samt ved en eventuell overtagelsesforretning. Om dere ikke tar med dette nå vil dere i verste fall miste eventuelle misligholdsbeføyelser overfor selger ut i fra en forståelse fra selger at dere må ha akseptert forholdet. Det er mulig at forholdet er tilstrekkelig for å heve avtalen, men dette vil jeg på det sterkeste anbefale at dere får vurdert av en eiendomsadvokat. Men det er jo også mulig å kontakte selger å høre om de aksepterer at avtalen heves.

 

Med vennlig hilsen

advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: