Helseforsikring endret

Publisert: 08.04.2016
Emneord:

Min mann har er blitt ufør pga Parkinson sykdom i ung alder, som følge av mye stress på jobben, ifølge spesialistuttalelse. Har hatt gode forsikringsavtaler gjennom jobbene.

Nå viser det seg at det siste firmaet han jobbet for har fornyet sin avtale med forsikringen som gjør at mannen min mangler to dager fra frisk til sykmeldt. Den avtalen mannen min har sier ikke noe om dette og firma har heller ikke opplyst om dette.

Altså ingen ting som tilsier at fornyelser mellom firma/forsikringsselskap skal ha noen innvirkning for den enkelte arbeidstaker. Hva gjør vi nå?

Svar:

Dette er det vanskelig å uttale seg om basert på den informasjon du gir. Rådene som gis må basere seg på forsikringsavtalen(e) og et mer detaljert faktum. Men rent generelt er det slik at om noe har begått en feil ifm. tegning av en forsikringsavtale, så vil denne feilen kunne rettes opp av enten forsikringsselskapet og/eller arbeidsgiver.

Jeg anbefaler deg å kontakte en advokat som arbeider med forsikringsrett. Denne saken kan medføre en sak mot forsikringsselskapet og/eller en sak mot arbeidsgiver.  

Med vennlig hilsen

Advokat Bjørn M. Brauti 

Del denne artikkelen: