Kan kommunen øke årsavgiften uten forvarsel?

Publisert: 30.05.2017

Vi eier et stort bygg, og betaler hvert år kommunale avgifter. I 2017 blir årsavgiften økt til dobbelte (uten varsel, kun på faktura 1. april, med frist på 29. april). Vi har send inn klage den 2. april, og har ikke fått svar. Det vi har fått er betalingsvarsel en uke etter fristen. Mitt spørsmål er: har kommune lov til å øke årsavgiften? Må de ikke sende melding om at de øker beløpet? Skal de ikke svare innen tre uker på klagen? Betyr klagen til kommune automatisk at betalingsfristen utsettes til de svare på klagen?

Svar:

Reglene for kommune avgifter vil variere fra kommune til kommune både når det gjelder priser, betalingsterminer og klagebehandling. Dette skyldes at de enkelte kommuner gjennom forskrifter har stor grad av skjønnsfrihet for hvordan de ønsker å gjennomføre inndrivelsen av kommunale avgifter.

Spørsmålet om kommunens saksbehandlingsregler er brutt i dette tilfellet, vil følgelig bero på en konkret tolkning og vurdering av forskriftsbestemmelsene i kommunen hvor den aktuelle eiendommen ligger.

Del denne artikkelen: