Klage på bygg som skygger for solen

Publisert: 24.04.2017

Jeg bor i en enebolig i i min kommune. Har nabo på to sider (private) en skole på to sider. Foran huset har jeg en fotballbane, ved siden av meg har jeg først en friareal/fjellknaus som jeg setter stor pris på, den er omkranset av min tomt, en svømmehall og en liten gymsal og fotballbanen. Nå har kommunen bestemt å rive gymsalen og bygge stor idrettshall der hvor friarealet er. Det vil si at jeg får en svær bygning nesten inntil gjerdet mitt, og jeg selv har huset nesten inntil gjerdet.

Jeg har enda ikke fått nabovarsel, men saken omtales i media og jeg leser saksdokumenter på nettet. Vedtatt i kommunestyret nå i mars. Riving av gymsal starer 1. september. Hvilke rettigheter har jeg, og hvor mye kan jeg protestere når jeg ikke har råd til advokat hjelp? Denne gymsalen kommer til å dekke all sol til eiendommen min fram til kl. 14:15 tenker jeg. Jeg hører allerede litt støy fra gymsalen og jeg regner med at det kommer til å bli mer når denne store salen kommer.

Hva gjør jeg for å stoppe dette? Kan jeg gjøre noe? Kan jeg kreve erstatning eller støyskjerming?

Svar:

Det finnes nok ulike innfallsvinkler man kan benytte i en sak som denne. Det synes imidlertid klart at det aktuelle tiltaket vil kunne medføre en betydelig ulempe for deg. På denne bakgrunn kan det være hensiktsmessig at du snarest mulig utarbeider en skriftlig innsigelse til kommunen mot tiltaket. En slik innsigelse kan både gå på overordnede reguleringsmessige forhold, samt også de individuelle utfordringene som byggingen vil medføre for deg og din eiendom. Dersom du uoppfordret melder en slik relevant protest, så vil du nemlig under normale omstendigheter ha rett til partsstilling i anledning saken. Dette vil igjen utløse flere rettigheter hva gjelder både informasjon og videre klageadgang.

Dersom tiltaket faktisk blir gjennomført og du får idrettshallen tett inntil tomtegrensen din, så vil det til slutt være naboloven som vil regulere det aktuelle rettsforholdet. Dersom de samlede ulempene blir så vidt store at tålegrensen din må anses å være overtrådt, så kan det i visse tilfeller være aktuelt med erstatning basert på nabolovens regler.

Del denne artikkelen: