Blitt avskjediget under sykemeldingsperiode

Publisert: 18.09.2018

Jeg mottok en avskjediget fra jobben 9. april. Jeg har nå blitt sykemeldt fra 1. april og t.o.m 13. april. Vil det si at avskjedigheten er ugyldig, og at jeg kan kreve tilbakebetaling og sykepenger? Man kan jo ikke bli sagt opp når man er sykemeldt vel?

Svar:

Du skriver at du er blitt avskjediget. En avskjedigelse følger reglene i aml § 15-14, der arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Vern i sykemeldingsperioden gjelder ved oppsigelse. Det er ikke et absolutt forbud mot å si opp arbeidstakere i sykemeldingsperioden. Det følger etter aml § 15-8 Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver er vurderingstemaet om oppsigelsen er saklig begrunnet etter aml § 15-7.

Del denne artikkelen: