Heftelser på bolig i ekssamboers navn

Publisert: 10.04.2019

Har tinglyst huset etter brudd med eks samboer. Hun overførte sin del over på meg, jeg overtok lånet og kjøpte henne ut. Har fått vite i tinglysningsdokumentet at det er heftelser på hennes navn og det er tatt pant i bolig. Eksen er ikke villig til å ordne opp. Hvordan går det utover meg? Hva kan jeg gjøre? Eiendommen er overført på meg, men det er heftelser i hennes navn. Hvordan sletter jeg det?

Svar:

Disse heftelsene vil ikke bli slettet før kravene er betalt. I verste fall vil disse kreditorene kunne tvinge igjennom et tvangssalg av boligen for å få innløst gjelden. Kreditorene har mest sannsynlig fått pant (utlegg) i din eks samboers ideelle eierandel tidligere. Når du kjøpte henne ut burde naturligvis disse pengene dekket først de heftelser som var på eiendommen. Din ekssamboer må naturligvis ha hatt kjennskap til dette og det er hennes ansvar for å få disse heftelsene innfridd, særskilt nå når du har overtatt boligen og betalt henne ut.

Jeg ville ha fremsatt et krav om at din ekssamboer besørger sletting av utleggene så snart som mulig. Om hun ikke har muligheten til innfri disse heftelsene nå vil du kunne bli skadelidende ved at kreditorene til slutt kan begjære eiendommen tvangssolgt. I så fall må du snarest få oversikt om dette er noe din eks kan betale, hvis hun ikke kan det ville jeg rådet deg til å besørge innfrielse av disse utleggene selv før disse blir enda større, samt fremme et regresskrav mot din eks for dine utlegg for dette.

Jeg vil nevne at det kan også vurderes om din ekssamboer har opptrådt på en straffbar måte ved å ta mot betaling for sin eierandel uten å opplyse om de påheftende heftelser eller besørge for at disse ble innfridd i anledning dette oppgjøret. Om du har hatt profesjonell bistand i anledning denne overføringen av eiendommen til deg er det definitivt deres ansvar for at eiendommen blir overført til deg heftelsesfri for hennes gjeld.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: