Har utleier eller leietaker ansvar for måking og plenklipping?

Publisert: 23.08.2019

Jeg har en leilighet som jeg har leid ut i over 1 år nå. Leiligheten er en selveier som er en del av 4 leiligheter totalt i ett bygg. Nå (for noen uker tilbake) har vi registrert et sameie, hvor vi blant annet har laget et skriv med ordensregler, om parkering, plenklipping og snømåking osv. Det jeg lurer på nå, er at i kontrakten hennes står det ikke noe om måking og plenklipping. Må hun forholde seg til disse nye ordensreglene, eller må jeg lage ny kontrakt med disse punktene?

Svar:

Det er normalt eier som er ansvarlig for utvendig vedlikehold og atkomst/orden i et leieforhold. Overføring av dette ansvaret til leietaker må da avtales nærmere, og det vil fortsatt normalt være eier som står formelt ansvarlig for at dette blir gjennomført overfor sameiet for øvrig. Leier har ingen plikt til å utføre dette arbeidet eller påta seg dette ansvaret.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: