Har tenåring rett på bidrag fra far?

Publisert: 17.09.2019

Jeg er samboer med ei dame med to barn. Hun og eksen har ingen kontakt pga hans drikkevaner. Det eldste barnet er begynt på videregående og vi sliter nå med å hjelpe henne å betale for mat og husleie nå som far har klart å ødelegge for mor med å stoppe gjeldsordning for henne. Så spørsmålet er: har hun rett til å kreve far for penger til å hjelpe til å holde barnet videre på skolen, og hvordan går vi frem for å få han til å hjelpe uten at det blir et problem?

Svar:

Far har et ansvar for økonomisk underhold av barna selv om han ikke lenger har kontakt med barnas mor. Når det ikke er mulig å få til en avtale om barnebidrag direkte med far, kan dere ta kontakt med NAV for å få fastsatt barnebidragets størrelse. Dere kan også søke om bidragsforskudd. Bidragsforskudd er en ytelse fra NAV som skal sikre at barn får et beløp hver måned, dersom barnebidraget ikke blir betalt.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: