Har man krav på ulønnet permisjon?

Publisert: 07.11.2019
Emneord: ,

1 års permisjon fra jobb for å prøve annen arbeidsplass. Jeg er fast ansatt i kommunen. Jeg ønsker å ta 1 års permisjon fra jobben min for å prøve ut en annen arbeidsplass. Jeg har vært fast ansatt i 8 år på nåværende arbeidsplass. Kan min nåværende arbeidsgiver nekte meg ulønnet permisjon i ønsket periode?

Svar:

Permisjon er ikke noe en har krav på med mindre det er inngått avtale om det, enten i den enkelte arbeidsavtale eller i en tariffavtale. Du har altså ikke noe lovmessig krav på permisjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: