Har man krav på feriepenger som permittert?

Publisert: 15.04.2020

Jeg jobber i en gullsmed og er blitt permittert 100 %. Jeg har jobbet der i 6 år og har feriepengeutbetaling i mai. Spurte idag om feriepengene kommer i mai i år også, og da sa sjefen ja hvis det er penger i kassa. Jeg vet at jeg ikke får dagpenger under ferien min og jeg pleier ikke ha lønn under ferien heller. Mitt spørsmål er: kan hun nekte meg feriepenger? Og hvis hun nekter hvem kan jeg kontakte? Vi er ikke fagorganisert.

Svar:

Feriepenger har du opparbeidet deg rett til, på lik linje med lønn. Du kan ikke permitteres fra din rett til feriepenger. Mottar du ikke feriepenger, har du et pengekrav. En advokat kan hjelpe deg med å kreve inn disse pengene. Du kan også få veieledning hos din lokale namsmann.

Del denne artikkelen: