Har ikke fått penger for solgt bruktbil

Publisert: 16.11.2018

Jeg solgte bilen min privat for 3 uker siden. Kjøper skulle dele opp betaling. Men enda ikke fått noen penger. Kjøper betalte omregistreringsavgift på 1500,-. Nå sier kjøper at de ikke har penger til å betale bilen, så kjøper mener jeg skal betale tilbake 1500,- for omregistreringsavgift som de betalte. Hva er riktig? Dette vil jo jeg tape på.

Svar:

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik de er inngått. Rettslig sett er det ikke adgang til å ombestemme seg etter at man har inngått en kjøpekontrakt. Du kan derfor kreve oppfyllelse av kjøpekontrakten med tillegg av forsinkelsesrenter.

Dersom kjøper faktisk ikke har penger til å oppfylle kontrakten kan det tenkes at det likevel er mer hensiktsmessig for deg å akseptere å ta bilen tilbake for å selge den på nytt. Kjøper vil da være pliktig å betale dine kostnader knyttet til dette og dekke et eventuelt tap du blir påført. Kjøper er uansett forpliktet til å dekke kostnad ved omregistrering.

Del denne artikkelen: