Har ikke blitt fakturert på flere år

Publisert: 19.06.2018

Vi, og 14 andre i et nytt sameie har ikke blitt fakturert for gulvvarme og varmtvann i løpet av to-tre år. Vi har ikke vært registrert som abonnenter. En stor leverandør har altså ikke skikkelig oversikt eller kvalitetssikring på sitt kunderegister. Vi mener at vi ikke skal ta (hele) belastningen for leverandørens "rot". En leverandør av denne størrelsen bør ha et stort ansvar for å fakturere i rett tid. Hvilke muligheter / rettigheter har vi i denne saken?

Svar:

Foreldelsesfristen for slike krav er 3 år. Utover det er forhandlingsposisjonen din dessverre ganske svak. Jeg tror det beste du bør sikte etter er å få romslig tid på å gjøre opp kravet.

Del denne artikkelen: