Håndtering av blodprøve til farskapstest

Publisert: 10.01.2018

Fastsettelse av farskap. Dersom en mann bosatt i Spania blir innkalt til blodprøvetaking ved et Toksikologisk institutt i Spania og dette er forkynt av Førsteinnstansdomstolen i Spania på vegne av Tingretten i Norge, antar jeg at dette kan håndheves av spansk rett. I denne saken sendte mannen en blodprøve tatt av lege og denne KAN være manipulert. Hvilke muligheter har norsk rettsvesen til å sørge for at denne blodprøven FAKTISK blir tatt ved det Toksikologiske Instituttet?

Svar:

Det er legen eller vedkommende som er tilstede ved prøvetaking som kan bekrefte dette, ikke den enkelte domstol. Her må man altså be om bekreftelse fra legen/instituttet vil jeg tro, og det er sikkert variasjoner i hvor trygg prøvetaking er. Dog vet jeg lite om rutinene i Spania.

Del denne artikkelen: