Håndskrevet faktura uten bilag

Publisert: 09.03.2020

Er håndskrevne bilag uten nummer på en faktura fra håndverker gyldig? Har bedt om spesifisert faktura uten at det har blitt imøtekommet, ordlyden i fakturaen er diverse varer.

Svar:

Det høres ikke ut som om dette er holdbart dersom du blir fakturert for varer som håndverker har kjøpt til oppdraget. Håndverker må kunne fremlegge bevis for at varene er kjøpt, samt kostnad. Håndverkertjenesteloven sier: Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren skriver rekning. Rekningen skal gjøre det mulig for forbrukeren å bedømme arten og omfanget av arbeidet og materialer som er brukt. I den utstrekning tjenesten ikke er utført til fast pris, skal det også gå fram hvordan prisen er reknet ut.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: