Halvpart av sameie vil ikke benytte forkjøpsretten

Publisert: 18.01.2019

Gitt at man begjærer tvangsoppløsning av sameie av en bolig og den andre part, som eier halvparten, ikke benytter seg av forkjøpsretten sin- hva skjer videre da? Det er ingen som kjøper et halvt hus på tvangssalg, så hvordan kommer den begjærende part seg ut av dette sameiet?

Svar:

I slike tilfeller vil hele eiendommen bli tvangssolgt i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens regler om dette. Tvangssalget vil følgelig omfatte også den annen parts sameieandel. Dette følger av bestemmelsen i sameieloven § 15 (2) 1. pkt.

Del denne artikkelen: