Halvbrors arverett

Publisert: 27.04.2020

Halvbrors arverett etter barnløs halvsøster: Halvbroren er ikke vokst opp sammen med sine halvsøstre, men har kjent til at han hadde dem. Har hatt egen familie med mor og stefar, ikke adoptert av stefar. Har halvbroren arverett i forhold til andelen av arv (de har felles far) etter sin ene barnløse halvsøster? De har aldri hatt kontakt, da halvsøstrene ikke visste om ham. De gjenlevende søstrene fikk vite om sin halvbror etter at den eldste var død, for ca 9 år siden.

Svar:

Utgangspunktet er at arveretten etter arveloven følger arvelinjer etter sliktsopphav, helt uavhengig av om man har kjent til hverandre eller ikke, og hva slags forhold man har. Så kan man endre på disse reglene ved testament. Men; Arveretten til halvbror etter arveloven vil avhenge av om halvsøster har en eller begge foreldre i live når hun dør, og om hun har ektefelle.

Halvsøster har også mulighet til å bestemme noe annet i testament.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: