Grunnlag for sykelønn som deltidsansatt

Publisert: 30.11.2018

Har arbeidet i tre måneder i omsorgsbolig som tilkallingsvikar hos en privat aktør. Har arbeidet 90-100 % stilling. Avtaler for hver måned om gangen. I tillegg har jeg arbeidet som tilkallingsvikar i over mange mnd. hos en offentlig arbeidsgiver. Sporadiske vakter men i de siste 4 ukene ikke lenger enn 14 dager mellom hver vakt. Ingen avtalte vakter fremover. Hva vil grunnlaget for sykelønn fra NAV være, etter arbeidsgiverperioden? Vil grunnlaget være inntekten fra begge aktører?

Svar:

De første 16 dagene av sykeperioden mottar du sykepenger fra arbeidsgiver direkte. Etter dette får du sykepenger fra trygden. Du må ha vært ansatt i minst 4 uker for å ha rett til sykepenger, opptjeningstid. Det er også normalt lønnen din de siste 4 ukene som legges til grunn ved beregning ev sykepengenes størrelse. Du kan motta sykepenger fra ulike arbeidsgiver, men du må oppfylle grunnvilkårene for rett til sykepenger fra hver enkelt arbeidsgiver for at du skal ha denne rettigheten.

Med vennlig hilsen, advokat Hege Kristine Walløe

Del denne artikkelen: