Grunneiers rett til å forby motorferdsel på egen eiendom

Publisert: 10.03.2020

Spørsmål om grunneiers rett til å forby motorferdsel på egen eiendom: Kan jeg som grunneier forby andre folks kjøring i næring på egen eiendom? Tenker anleggsarbeid, landbruksnæring og reindriftsnæring. Vet at politi og redningstjeneste ikke kan nektes.

Svar:

Andre enn grunneiers ferdselsrett over en eiendom kan være hjemlet i ulike forhold, f.eks. avtale, hevd, alders tids bruk, allemannsretten eller vegloven.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: