Godskrevet botid for utleid leilighet

Publisert: 11.06.2019

For noen år siden byttet jeg frivillig jobb til et utenlandsk selskap. Min kone har bodd i leiligheten i Oslo som jeg eide fra tidligere, i fjor leide vi den ut. Det har gått 11 mnd siden vi leide den ut og vi ønsker å fortsette leieforholdet i noen måneder til før den selges. Oppfyller jeg kravene for å få godskrevet botiden for den tiden jeg har bodd og jobbet i utlandet, dersom jeg leier ut boligen i over 12 mnd? Har det noe å si at det er min kone som har bodd der de siste årene uten meg?

Svar:

I noen tilfeller kan du få godskrevet botid hvis det foreligger en brukshindring etter loven, etter skatteloven § 9-3. Er det tvil om du oppfyller vilkårene for gevinstfritt salg, kan du be skatteetaten om en bindende forhåndsuttalelse. På skatteetatens sider finner du også en del veiledning om gevinstfritt salg av bolig.

Del denne artikkelen: