Glemt å melde flytting til utlandet

Publisert: 18.01.2019

Jeg flyttet ut av Norge for 12 år siden, men adresseforandringen ble aldri sendt. Jeg kommer aldri til å flytte tilbake til Norge, da jeg har permanent bosatt meg i England. Burde jeg likevel melde flytting eller er det for sent? Jeg har personnummer og alle rettigheter her i England (ikke statborgerskap). Jeg har ingen økonomisk tilknytning til Norge lenger.

Svar:

Du bør nok melde offisiell flytting fra Norge til England snarest mulig. Dette er du nemlig forpliktet til å gjøre. I utgangspunktet er det en frist på seks måneder til å melde flytting utenlands, og det er derfor viktig at du registrerer flyttemeldingen hos Skatteetaten.

For øvrig bemerkes det at Norge har en skatteavtale med England. Denne skatteavtalen innebærer blant annet at så lenge du ikke har andre inntekter enn lønnsinntekt, skal du utelukkende skatte til England. Norske myndigheter kan derfor ikke beskatte din britiske lønnsinntekt når du er bosatt i England. I utgangspunktet vil det følgelig ikke være noen økonomiske konsekvenser for deg ved å melde flytting til England nå.

Del denne artikkelen: