Glemt å melde flytting til utlandet

Publisert: 25.03.2018

Jeg har ikke meldt flytting Fra Norge til UK siden 2000. Jeg jobbet som modell, reiste mye med base i byrået i London, men Norge var alltid "hjemme". Jobbet i mange forskjellige freelanceyrker i London inntil 5 år siden. Nå er jeg gift med en engelskmann (4 år) og jobber nå som ansatt (5 år) og freelance (siden 2000). Jeg har helt glemt å melde flytting. Jeg er registrert til min fars addresse i Norge, skatt betalt til UK i alle år. Hva kan jeg gjøre for å ordne dette nå?

Svar:

Du må først og fremst melde flytting fra Norge til England snarest mulig. I utgangspunktet er det en frist på seks måneder til å gjøre dette, og det er derfor viktig at du registrerer flyttemeldingen hos Skatteetaten.

For øvrig bemerkes det at Norge har en skatteavtale med England. Denne skatteavtalen innebærer blant annet at så lenge du ikke har andre inntekter enn lønnsinntekt, skal du utelukkende skatte til England. Norske myndigheter kan derfor ikke beskatte din britiske lønnsinntekt når du er bosatt i England. I utgangspunktet vil det følgelig ikke være noen økonomiske konsekvenser for deg ved å melde flytting til England nå.

Del denne artikkelen: