Gjensidig underholdsplikt

Publisert: 15.03.2016

Jeg er arbeidsledig. Jeg har nesten null i inntekt, men 10 000 fra sokkelleilighet. Mannen min har dobbel direktørlønn (han ble oppsagt etter 33 år, men fikk ny jobb etter en uke).

10 000 i måneden er ikke nok til å dekke mine faste utgifter. Jeg får ikke gehør for husholdningskostnadene, har ingenting for meg, og har nå brukt opp sparepengene mine. Hvilke rettigheter har jeg?

Svar:

Etter ekteskapslovens § 38 har ektefeller en gjensidig underholdsplikt for hverandre. Denne plikten gjelder både felles behov og den enkelte ektefelles særlige behov. En ektefelles særlige behov omfatter mer enn de rent nødvendige, som utgifter til klær, kontingenter, transport, lege/helsepleie og fornøyelser.

Plikten oppfylles ved tilskudd av penger, virksomhet i hjemmet eller på annen måte. Selv om det ikke sies uttrykkelig, er partene pliktig til å yte etter evne. En ektefelle kan «i rimelig utstrekning» kreve penger av den andre for å dekke disse utgiftene. Hva som er «rimelig» vil bero på forholdene i den enkelte familie. Dersom din ektefelle ikke oppfyller denne plikten kan han pålegges å betale et bestemt beløp.

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: