Gjenlevendes ektefelles rettigheter

Publisert: 01.09.2014

Jeg har inngått ekteskap med en mann som har tre barn fra tidligere ekteskap. Jeg har flyttet inn i hans hjem, som er både min manns og hans barns barndomshjem. I den forbindelse har jeg to spørsmål. Må hans barn godkjenne avtaler jeg og min mann inngår i en ekteskapsavtale? Ved en eventuell skilsmisse eller død, hva er rimelig at jeg begunstiges med økonomisk? Jeg har ikke kjøpt meg inn i hans hus.

Svar:

Ektefeller står fritt til å inngå avtaler og ektepakter seg i mellom - dette uten at hans særkullsbarn må godkjenne avtalene/ektepaktene. Hva du skal begunstiges med ved eventuell skilsmisse eller død er et spørsmål det er umulig å gi noe generelt svar på dessverre. Dette må dere komme frem til ut fra en helhetsvurdering av deres situasjon og hva dere klarer å komme til enighet om dere i mellom.

Med vennlig hilsen

advokat Sol Elden

Del denne artikkelen: