Gjeldsproblemer og giftemål

Publisert: 20.05.2015

Vi tenker å gifte oss. Jeg har imidlertid gjeld, mens hun har formue. Gjelda mi har delvis gått til namsmannen, og den blir betjent og det går nedover. Hvordan kan jeg sikre at min gjeld ikke kan påvirke henne? Vil namsmannen kunne trekke hennes lønn? Og vil de kunne ta del av huset som står i hennes navn?

Svar:

Din gjeld er ditt eneansvar, så med mindre dere eier noe sammen vil ikke dine kreditorer kunne ta utlegg i din kommende ektefelles eiendeler. Kreditorene vil verken kunne trekke i din kommende ektefelles lønn eller ta utlegg i hennes bolig, så lenge boligen er registrert på henne i grunnboken og det ikke foreligger grunnlag for at du er reell eier av boligen.

En del ektefeller som har ulike økonomiske forutsetninger velger likevel å inngå ektepakter om særeie. Din gjeld vil kunne påvirke henne gjennom at du ikke vil kunne ta opp lån på samme måte som andre uten betalingsanmerkninger, samt at dine kreditorer vil ha et annet økonomisk grunnlag for å beregne hvor stort lønnstekk du skal ha. Som ektefeller/samboere vil kreditorene kunne ta større del av din inntekt siden det antas at det er økonomisk fordelaktig å bo sammen.

Med vennlig hilsen

advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: