Gjeldsordning og samlivsbrudd

Publisert: 19.05.2017

Jeg har gjeldsordning som er ferdig i 2017. Hvordan stiller jeg meg økonomisk når jeg skal flytte ut? Hva har jeg krav på?

Svar:

Særlig der forholdet har vart mange år vil du kunne fremme et såkalt vederlagskrav mot samboeren når oppgjøret skal skje. Vederlagskrav mellom samboere er ikke lovfestet, men er det vi kaller for ulovfestede krav, og slike utvikler seg gjerne gjennom rettspraksis.

Hvis du har brukt alle dine inntekter gjennom år på å fø på familien, mens samboeren har brukt mye av inntekter til å berike seg selv ved. f.eks. å nedbetale lån på egen bolig, vil det kunne fremstå som svært urettferdig at den ene sitter igjen med betydelig formue, mens den andre blir stående på bar bakke.

I et slikt tilfeller bør du fremme et vederlagskrav mot samboeren, og kunne ha en viss forventning om å få gehør i domstolsapparatet. Men det må foreligge oppfyllelse av to betingelser: Samboeren din må ha fått en berikelse gjennom din innsats, og ikke sin alene. Videre skal det foretas en rimelighetsvurdering. Er det, alle forhold tatt i betraktning, rimelig at du får en viss kompensasjon?

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: