Gjeldsordning når man er på AAP

Publisert: 09.09.2019

Dersom man har arbeidet i full stilling, blir sykemeldt og ender opp med AAP og er i gjeldsordning. Hvordan blir situasjonen da? Reduseres avdragene i gjeldsordningen, kan man søke ekstra sosial stønad, bostøtte?

Svar:

I gjeldsordningsloven § 6-1 fremgår det at retten på begjæring fra den som har gjeldsordningen kan stadfeste et forslag til endring av en gjeldsordning dersom det i gjeldsordningsperioden har inntruffet omstendigheter som du ikke burde forutse, eller dersom andre særlige omstendigheter foreligger som svekker din evne til å oppfylle gjeldsordningen. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med namsmannen der du bor for nærmere veiledning rundt dette.

Når det gjelder dine muligheter for økonomisk bistand i din nye situasjon, kan du ringe NAV Gjeldsrådgivning , økonomirådstelefonen i NAV. Telefonnummeret er 55 55 33 39.

Med vennlig hilsen, advokat Kristin Sannes Hansen

Del denne artikkelen: