Gjelder oppsigelsestid ved endringsoppsigelse?

Publisert: 03.04.2019

Jeg jobber som lærer og har mottatt endringsoppsigelse. Jeg har ikke tenkt ta i mot tilbud om "ny" stilling, da jeg har fått et nytt attraktivt tilbud fra privat sektor. Må jeg jobbe ut oppsigelsestiden på 3 mnd, eller kan jeg slutte tidligere i og med at det er arbeidsgiver som har kommet med oppsigelsen?

Svar:

Oppsigelsesfristen er den samme for begge parter. Det gjelder altså både rettigheter og plikter begge veier. Men, når den ene parten sier opp, så har parten på sett og vis brutt forutsetningene og kanskje vist illojalitet mot den andre. Det i seg selv er ikke nok til å hevde at det foreligger et brudd på avtalen, slik at den rammede part heller ikke er bundet av oppsigelsesfristen.

Men, ut fra de konkrete forhold i saken, kan det foreligge grunnlag for å hevde at en oppsigelse også fristiller den som er rammet. Men dette må baseres på avtalerettslig betraktninger, for det går en grense her, men grensen er ikke nedfelt i loven, men følger av de alminnelige avtalerettslig grunnsetninger. Jeg vil foreslå at du fremmer ditt ønske om umiddelbar fratreden og så at du ser an svaret og eventuell begrunnelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: