Gi pengegave til en sønn

Publisert: 07.04.2020

Jeg skal gi en sønn et kontantbeløp som forskudd på arv. Hvordan får jeg registrert det slik at det tas hensyn til ved senere arveoppgjør mellom barna (2 sønner)?

Svar:

Det er ikke lenger noen registrering på slikt da vi ikke lenger har arveavgift. Du bør skrive et gavebrev som begge kjenner til. Hvis du ikke ønsker at den andre sønnen skal vite om dette nå kan du skrive et testament som oppbevares hos tingretten. Det vil da komme frem når du faller fra.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: