Gi bolig som forskudd på arv, eller vente?

Publisert: 18.01.2019

Mine foreldre ønsker å overføre huset på meg, som forskudd på arv. De ønsker ikke at det selges, så lenge de lever. Som eneste datter, er det smart? Må jeg da betale dokumentavgift? Hva hvis huset står på dem til de dør? Må jeg også da betale dokumentavgift? Ved salg da, bortfaller avgiftene? Hva lønner seg?

Svar:

Dersom du er deres eneste barn, vil du også være enearving til eiendommen med mindre dine foreldre har utarbeidet et testament til fordel for noen andre. Fra et rent økonomisk ståsted vil det kanskje være mest hensiktsmessig å vente med overdragelsen til dine foreldre faller fra. Ved en overdragelse nå vil du nemlig være ansvarlig for å betale dokumentavgift. Det vil du ikke være dersom overdragelsen først blir gjennomført etter dine foreldres bortgang.

Samtidig synes det som at dine foreldre har andre motiver med å gjennomføre overdragelsen nå. Som en konsekvens kan det derfor være hensiktsmessig at dere i fellesskap kontakter en advokat som kan gi dere råd om hva som vil være den beste løsningen i dette tilfellet. Ved en overdragelse nå, vil det eksempelvis også være aktuelt å tinglyse en livsvarig borett til fordel for dine foreldre. Også andre juridiske implikasjoner vil kunne være aktuelle. Det kan derfor være greit å snakke med en advokat for å få en grundig redegjørelse av konsekvensene uavhengig av hvilken løsning dere velger til slutt.

Del denne artikkelen: