Gevinstbeskatning på overføring av bolig

Publisert: 05.02.2019
Emneord:

Har en leilighet som vår eldste sønn har bebodd i 14 år. Tenker på å gi denne som forskudd på arv til han og en yngre bror som ikke har botid i leiligheten. Da han fortsatt ønsker å bo i leiligheten er forslaget å kjøpe ut sin yngre bror etter takst. Hvordan stiller dette seg skattemessig? Leiligheten er en aksjeleilighet i byggeselskap, går denne under borettslag med fritak av dokumentavgift?

Svar:

Dere har ikke bebodd leiligheten og har ikke fritak for gevinstbeskatning, men så lenge dere gir den som forskudd på arv, så vil det ikke utløse skateplikt for dere.

Deres sønn vil trolig ikke få godskrevet tiden han har bodd der mens dere var eiere ift fritak, så han vil få gevinstbeskatning dersom han overtar for deretter å kjøpe ut sin bror. En mulighet er å lage en avtale om at han kjøper ut sin bror etter ett år, for å unngå gevinstbeskatning. Samtidig kan det lages en avtale om at dersom det skulle bli et arveoppgjør før beløpet er betalt, skal broren ah godskrevet tilsvarende beløp som han har fått i forskudd på arv ved å overta leiligheten.

Det er normalt ikke dokumentavgift på denne type leiligheter, men jeg ville tatt en ekstra sjekk med forretningsfører om det er mulig.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: