Gård der odelsretten ikke er avklart

Publisert: 23.08.2019

En gård er til salgs (tvangssalg) og i salgsoppgaven står det at eiendommen er underlagt bo- og driveplikt iht konsesjons- og jordloven. Det står videre at de odelsberettigede ikke har fraskrevet seg sin odelsrett. Kjøper tar på seg risikoen for at en av disse eventuelt går til odelsløsningssak. Selger stiller odelsgaranti etter nærmere avtale. Betyr dette at dersom jeg kjøper gården, så vil barna til de som har eid gården frem til nå, fortsatt ha odelsrett og kunne stille krav om dette?

Svar:

Hvis odelsretten ikke er fraskrevet, så vil de aktuelle odelsberettigede ha 6 måneder på seg til å bestemme seg til å overta gården fra tinglysing.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: