Går ikke opp i lønn i ny stilling

Publisert: 12.04.2019

Jeg er fast ansatt på en skole siste 18 år. Fra 2009 til 2011 jobbet jeg som SFO-leder. I 2011 kom en annen skole til oss, og jeg var den eneste person som var overtallig! Derfor fikk jeg tilbud om en annen jobb som adm. konsulent, og jeg takket «JA» til den. Jobber ennå på samme plass! Jeg fikk lov å beholde min lønn denne gangen, men jeg fikk ikke lønnstillegg hvert år som alle ledere, så per i dag er differansen mellom min årslønn og SFO leder ca. 100 000kr.

Svar:

Du bør få din arbeidsavtale vurdert av en advokat/tillitsvalg/fagforening, med henblikk på din lønnsinnplassering.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: