Gå ned i stillingsprosent uten å miste jobben

Publisert: 12.02.2020

Kan man gå ned i stillingsprosent av eget ønske uten å miste jobben? For eksempel fra 100 % til 50 % eller 20 % til 0 %?

Svar:

Et arbeidsforhold er et avtaleforhold. Begge parter må forholde seg til det som er avtalt, og en part kan ikke ensidig endre denne avtalen. Det vil være et avtalebrudd og grunnlag for hevning av arbeidsavtalen fra den andre part. Det vil med andre ord si at du må komme til enighet med arbeidsgiver om en reduksjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: